Praeses: Arne Van Rillaer
Schachtenmeester en Vice-Praeses: Joren Cuypers
Quaestor en Ab-Actis: Sarah Van Autenboer
Feestleider en Spocul: Bouwe Verkens
Red
actor: Jochem Kuiper