Praeses: Christophe Luyten
Schachtenmeester en Vice-Praeses: Thibault Vanmelle
Quaestor en Ab-Actis: Tijs Van Kampen
Feestleider en Spocul: Hannes Hugaert
Redactor: Nick Gaspard
Revue-Coördinator: Marie Huvenne